Dự án LMPI

Buổi quảng bá dự án LMPI tại Trường Khoa học Tự nhiên

Trong khuôn khổ dự án LMPI, hoạt động quảng bá dự án tại các trường đại học trong khu vực cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà dự án đề ra. Trên tinh thần đó nhóm dự án của trường Đại học ...

Tiếp cô IMPASTATO Caterina, Viện CESIE, Ý

Tiếp theo buổi kiểm tra chất lượng lần một của dự án, hoạt động đánh giá lần hai của Viện CESIE tại Đại học Bách Khoa diễn ra ngày 29 tháng 10 năm 2018 được phụ trách bởi cô IMPASTATO Caterina, ...

Tiếp cô Andrea Werner, Điều phối Dự án LMPI, GIP FIPAG

Nhằm rèn luyện và cung cấp cho sinh viên các kỹ năng mềm liên quan đến định hướng nghề nghiệp và kỹ năng xin việc đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao, dự ...

Tiếp cô Noemie De Luca, Chuyên gia đánh giá nội bộ thuộc Dự án LMPI, Viện CESIE-Ý

Trong chuỗi hoạt động của dự án LMPI, buổi đánh giá chất lượng dự án đầu tiên do Viện CESIE, Ý thực hiện vào ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại trường Đại học Bách Khoa. Buổi họp đánh giá lần này do cô ...

Tiếp ông Nicola PARAVATI, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế - Uninettuno

Trong khuôn khổ hoạt động dự án LMPI, trường Đại học Bách Khoa có buổi tiếp ông Nicola Paravati, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế của Trường Uninettuno, Trường chủ trì dự án LMPI từ ngày 22- 23 tháng 01 ...

Tiếp ông Jean Noël PACHOUD, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế GIP FIPAG

Ngày 18/12/2017 ông Jean Noël Pachoud, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế của GIP FIPAG và ông ILASCU Catalin đã đến thăm và làm việc với Đại học Bách Khoa về tiến độ dự án ...

GIỚI THIỆU DỰ ÁN LMPI

Tên dự án : Dự án Erasmus + LMPI : Đào tạo đại học, thạc sỹ chuyên môn về phát triển, quản trị, quản lý, bảo vệ hệ thống và mạng thông tin trong các doanh nghiệp tại Moldova, Kazakhstan, Việt ...
Sự kiện sắp tới
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 0
Hôm nay: 59
Tháng này : 2559
Tống lượng truy cập: 186157