Chương trình SATU Joint Research Scheme 2017

Viết bởi : quantri - Ngày đăng : 06-06-2017
Share Button

Chương trình SATU Joint Research Scheme 2017 

1.        Thông tin chương trình

–       Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học thành viên Diễn đàn SATU, Ban Thư ký Quốc tế SATU đã triển khai chương trình SATU Joint Research Scheme thông qua việc hội nhập nguồn tài nguyên học thuật và liên kết mối quan tâm nghiên cứu chung của các nhà khoa học trong khu vực. Mục đích của chương trình nhằm tăng cường số lượng và chất lượng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các thành viên Diễn đàn SATU.

–       Ban Thư Ký Quốc tế SATU sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Co-PI của các dự án đến tham dự và trình bày dự án của nhóm mình nhằm nâng cao nhận thức và tham gia vào các cơ hội hợp tác trong khu vực.

2.        Tiêu chuẩn ứng viên

–       Ứng viên đã có học vị Tiến sĩ, đang làm việc tại các trường đại học thành viên SATU (ĐHQG-HCM là thành viên của SATU).

–       Ứng viên được ĐHQG-HCM giới thiệu (người giới thiệu ký tên vào cuối mẫu đăng ký).

3.        Danh sách các dự án:

STT

Trường đăng cai

Đơn vị đăng cai

Tên dự án

1

University of Malaya

Institute of Biological Sciences, Faculty of Science

Exploring the biodiesel potential of microalgae isolates – Enrichment and optimization for maximum lipid production

2

University of Malaya

Faculty of Engineering

Cultivation of algal on biomass productivity and biochar production

3

University of Malaya

Institute of Biological Sciences, Faculty of Science

Phlorotannin Recovery from Padina australis and Sargassum binderi using Liquid Biphasic Partitioning System

4

University of Malaya

Institute of Biological Sciences, Faculty of Science

Enhanced strategies to improve biomass & lipid yields of Chlorella sorokiniana in wastewater

5

University of Malaya

Department of Mechanical Engineering

Biofuel Synthesis form Non-edible Oil seeds using In Situ Reactive Extraction with Ultrasound

6

University of Malaya

Department of Mechanical Engineering

Thermal Characteristic and Entropy Efficiency of Nanofluids In Solar Collector System

7

University Malaya, Malaysia

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Green Fabrication, Characterization and Application of CNTs-Polymer Nano Hybrid Membrane for Elimination of Crude Hydrocarbon from Industrial Waste Effluent

8

University of Malaya

Nanotechnology & Catalysis Research Centre

Synthesis and Applications of Zinc Oxide Nanowires

9

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Graphene/ TiO2, composite nanomaterials for photoanodes in dye-sensitized solar cells

10

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Tungsten nanocatalysts on titania nanotubes film for photoelectrochemical water electrolysis

11

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Pyrolytic-deoxygenation of triglyceride via natural waste shell derived catalysts

12

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Facile production of nanostructured cellulose from lignocellulosic biomass

13

University of Malaya

Nanotechnology & Catalysis Research Centre

Synthesis and Characterization of Conductive Polymer Nanocomposites Through Incorporation of Silver Nanoparticles and Multi-Walled Carbon Nanotubes(MWNTs

14

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

One pot green synthesis and dual catalytic approach: Curcumin-reduced Graphene Oxide Conjugated Gold Nanoparticles, a Potential Composite for Cancer Eradication and Differentiation

15

University of Malaya

Department of Civil Engineering

Development of Innovative Ultra Sound Catalysts and Optimization of Sonification Technology to Enhance its Application in Removal of Micro Pollution from Water

16

University of Malaya

Department of Civil Engineering

High-Rate Biological Hydrogen and Methane Production from Pome in a Two-stage Anaerobic Hybrid Reactor

17

University of Malaya

Department of Civil Engineering

Optimization of Mixinf and Hydrodynamics for Multiphase Systems in Stirred Tank Reactors

18

University of Malaya

Chemical Engineering

Effect of Interfacial Forces on Structure And Properties of Nanocomposite Reinforced With Nanocellulose

19

University of Malaya(Kuala Lumpur , Malaysia)

Department of Mechanical Engineering

Design Optimization , Fabrication and Testing of a Biomimetic Wind Turbine Inspired by Dryobalanops Aromatica Seed

20

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Deoxysenation of Non-Edible Oils to Biofuel Solid Acid or Base Catalyst

21

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Photocatalysis degradation of Persistence organic Pollutants

22

University of Malaya

Nanotechnology and Catalysis Research Centre (NANOCAT)

Photoreduction of Carbon Dioxide by using photoactive Titania

23

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

BORNEO TOURSIM RESEARCH UNIT

Sustainable consumption and production and responsible behavior in tourism Industry

24

Universiti Tunku Abdul Rahman

 

Improving Energy Efficiency of Mobile Wireless Sensor Networks with Locally Decodable Code

25

Universiti Tunku Abdul Rahman

Faculty of Medicine Health Sciences

STRIPED Study:Study on Traditional Chinese herbal compound , Risk association from an epidemiological psychosocial aspect and Predictive Efficacy of biomarkers in Dengue

26

Universiti Tunku Abdul Rahman

 

Cryptographic Engine for IoT Application : Design , Implementation and Integration with IoT Processor

27

Universiti Tunku Abdul Rahman

CEGT

PV cooling

28

National Yunlin University of Science and Technology

Department of Information Management

Textual Mining and Analysis of Chinese Poetry Based on Topic Modeling

 4.   Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên vui lòng tải đơn đăng kí tại https://tinyurl.com/y7bon96f, hoàn thiện hồ sơ kèm công văn đề cử của đơn vị đến Ban Quan hệ Đối ngoại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và qua địa chỉ email ttkngan@vnuhcm.edu.vn trước ngày 09/06/2017.

Thông tin chi tiết các dự án và đơn đăng kí tại https://tinyurl.com/y7bon96f. Thông tin khác vui lòng liên hệ Cô Trà Thị Kim Ngân, Ban Quan hệ Đối ngoại, ĐHQG-HCM, email: ttkngan@vnuhcm.edu.vn, ĐT: 08 37242160 (1451).

Tin: P. QHĐN

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Mới nhất

|

Quan tâm nhất

Comments are closed.

Tin liên quan

Chương trình trao đổi quốc tế Hè 2018 tại Trường Đại học Cheng Kung (NCKU)

P.QHĐN xin thông báo đến các bạn sinh viên về Chương trình trao đổi quốc tế Hè 2018 tại Trường Đại ...

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC GADJA MADA UNIVERSITAS, INDONESIA

Có bằng tốt nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, y tế/ sức khõ, địa lý, nông nghiệp, lâm ...

THÔNG BÁO HỌC BỔNG KANDEN-SS 2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Kanden System Solutions (KSS), một công ty về IT thuộc tập ...

CHƯƠNG TRÌNH TEMASEK FOUNDATION INTERNATIONAL SPECIALIST’S COMMUNITY ACTIONS & LEADERSHIP EXCHANGE (TFISCALE) 2018

Chương trình trao đổi sinh viên với Nanyang Polytechnics, Singapore. Chương trình được Tổ chức ...

Thông báo Chương trình học bổng Thạc sĩ – Đại học Feng Chia, Đài Loan

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên chương trình giới ...

Chương trình học bổng Thạc sĩ trong khuôn khổ dự án Innovative Asia Initiative năm 2018

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về ...

Sự kiện sắp tới
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 0
Hôm nay: 6
Tống lượng truy cập: 516284